Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer
– Uw adres

WAAROM BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten GEGEVENS NODIG HEEFT

BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u overeengekomen doelen.

HOE LANG BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten GEGEVENS BEWAART

BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bvbavanderputten.be. BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten op via info@bvbavanderputten.be. www.bvbavanderputten.be is een website van BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten.

BV Grond- & Afbraakwerken Vanderputten is als volgt te bereiken:

Adres: Rue des Moulins d’Acren 22, 7864 Deux-Acren (Lessines)

Ondernemingsnummer: 0884.522.709

Telefoon: 0477 55 68 13

E-mailadres: info@grondwerkenvanderputten.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).