Afbraakwerken in Viane

  • Afbraak van boerderij en stallingen
  • Verwijderen van kelder en aalputten
  • Afgraven van vloeren en funderingen
  • Afvoeren van alle materialen
  • Bouwrijp maken van terrein en nivelleren